Etkileşimli Planlama


Etkileşimli Planlama


team-img

Ziyaretçi, katılımcı ve konuyla ilgili üçüncü şahısların fikirlerini ve beklentilerini önceden tespit eder ve yer, zaman, ölçek planlamasını buna göre yapar. Bu aşamalardan sonra proje, fuar olarak taraflara duyurur ve pazara sunar.